ZÁHRADNÉ A PRIEMYSELNÉ

HADICE A PRÍSLUŠENSTVO

Hadice spolu s príslušenstvom dodávame do domácností, no aj do veľkých firiem a spoločností. Na hobby používanie máme kvalitné záhradné hadice na zavlažovanie záhradky. Do industriálneho odvetvia distribuujeme špeciálne hadice na priemyselné využitie. Hadice sú podľa daného typu vhodné do potravinárstva, poľnohospodárstva, stavebníctva a mnohých ďalších priemyselných odvetví.
 • PVC s opletom do 6 bar
 • PVC Semperit s opletom 10 bar
 • NTS Green – profesionálna hadica s vysokou kvalitou. Je jednoducho navinuteľná, netvoria sa na nej riasy a je odolná voči zalamovaniu a uzlovaniu. Pracovná teplota: -20°C do +60°C.
 • PLOCHÁ “M” – plochá pružná hadica z mäkčeného PVC s vnútornou výstužou z polyesterových vlákien. Je vyrobená v súlade s normami ISO 8029 a ISO 7751. Aj keď je netoxická, nie je použiteľná pre potravinárske účely. Jej vnútorný povrch je vystužený vláknom, vďaka ktorému umožňuje znášať vyšší pracovný tlak. Vďaka jej plochej konštrukcii sa s ňou ľahko manipuluje, jednoducho sa balí, je skladná, ľahká, s vysokou pružnosťou a priepustnosťou. Použiť ju môžete na prepravu a transport vody, hnojív a ďalších tekutín používaných v poľnohospodárstve na zavlažovanie. Využitie nájde aj v stavebníctve. Pracovné teploty: -10°C až +60°C.
 • FOOD HS je hadica z mäkčeného PVC vystužená protinárazovou špirálou z nemäkčeného PVC. Má hladký vnútorný povrch, vonkajší povrch je jemne zvlnený. S hadicou sa ľahko manipuluje, je ohybná a odolná voči zlomeniu, abrázii, atmosférickým vplyvom a väčšine chemikálií. Využíva sa na sanie a dopravu kvapalín a tekutín. Pracovné teploty: -20°C až +60°C.
 • Hasičská hydrantová hadica: Zabezpečuje dopravu vody pre hasičské účely. Jednotlivé hadice sú spojiteľné a možno ich na seba napojiť. Pracovná teplota: -30 °C/+70 °C.
 • MP20 EPDM univerzál. Použiť ich môžete na vodu, vzduch, chemické roztoky, v priemysle a poľnohospodárstve. Pracovná teplota: -40/+95 °C.
 • AIR BLUE. Použitie: doprava stlačeného vzduchu pre kompresory, rozvody vzduchu, pre pneumatické náradia. Pracovné teploty: -20°C až +60°C.
 • PL2. Použitie: dopravuje úžitkovú vodu a vzduch s obsahom oleja.
 • UPEL-P. Použitie: doprava kyselín, lúhov, solí, organických zlúčenín, aromatických chlórovaných uhľovodíkov a oxidačných činidiel (tabuľku odolností dodáme na požiadanie). Hadica je vhodná pre všetky prevádzky v chemickom odvetví. Pracovná teplota: -35°C / +100°C.
 • EPDO. Použitie: tlakovo-sacia hadica vhodná pre neoxidujúce kyseliny, čistiace látky a horúcu vodu. Pracovná teplota: -35°C / +95°C.
 • DS1. Použitie: doprava nasýtenej pary a horúcej vody v chemickom priemysle. Pracovná teplota: horúca voda +120 °C, nasýtená para +210 °C.
 • SM1 – hadica pre otryskávanie pieskom. Používa sa na dopravu piesku, kamennej drte, kremičitého piesku a ďalších abrazívnych materiálov alebo skla. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • DHG. Použitie: doprava horúcej vody, oplachovanie v potravinárskom priemysle, na bitúnkoch, v mäsiarstvach, automobilovom priemysle, mliekarňach a pod. Pracovné teploty: -35°C až̌ +95°C.
 • LM1-EPDM určená na nápoje. Využitie nájde v potravinárskom priemysle ako tlaková hadica na potraviny, na dopravu alkoholických nápojov (max 40%), nealkoholických nápojov a potravín bez obsahu tuku alebo s obsahom tuku max 36%. Pracovná teplota: -35 °C/+95°C.
 • LM3 – univerzálna potravinárska hadica. Použitie: pre mliekarne, potravinárske závody, tukový priemysel, na dopravu potravín, mlieka, živočíšnych a rastlinných olejov a tukov, vhodná aj pre paru, horúcu a studenú vodu. Pracovná teplota: -35°C/+95°C (164°C pre nasýtenú paru).
 • LMUS – tlakovonasávacia hadica pre nápoje. Použitie: pružná sacia hadica pre potravinársky a nápojový priemysel, pre pitnú vodu, ale aj ako špeciálna hadica pre pivovary a liehovary až do 96% obsahu alkoholu. Pracovná teplota: -35°C/+95°C (pri čistení parou 130°C/30min).
 • VULCANO – odsávacia hadica na sanie a výtlak prachu či pár z klimatizácií. Je vhodná hlavne na použitie v drevárskom priemysle.
 • SM1 – hadica pre otryskávanie pieskom. Používa sa na dopravu piesku, kamennej drte, kremičitého piesku a ďalších abrazívnych materiálov alebo skla. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SM40 – hadica pre transport omietacích a maltových zmesí. Použitie: doprava malty, poterov, omietok, sadry a betónu. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SOSP. Použitie: pre silážne transportné vozidlá, doprava cementu, piesku, štrku, granulátu, peliet a pod. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SMK – zabezpečí transport betónových a maltových zmesí. Použitie: doprava piesku, cementu, štrku, kameniva, na pneumatickú doprava abrazívnych látok, pre mokrú i suchú technológiu. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • TU 10. Použitie: ohybná hadica používaná na prepravu bezolovnatých palív (EN 228:2000), nafty (EN 590:1999) a vykurovacieho oleja (DIN 535603, časť̌ 1 – 5). Pracovné teploty: -40°C až +80°C.
 • PVC s opletom do 6 bar
 • PVC Semperit s opletom 10 bar
 • NTS Green – profesionálna hadica s vysokou kvalitou. Je jednoducho navinuteľná, netvoria sa na nej riasy a je odolná voči zalamovaniu a uzlovaniu. Pracovná teplota: -20°C do +60°C.
 • PLOCHÁ “M” – plochá pružná hadica z mäkčeného PVC s vnútornou výstužou z polyesterových vlákien. Je vyrobená v súlade s normami ISO 8029 a ISO 7751. Aj keď je netoxická, nie je použiteľná pre potravinárske účely. Jej vnútorný povrch je vystužený vláknom, vďaka ktorému umožňuje znášať vyšší pracovný tlak. Vďaka jej plochej konštrukcii sa s ňou ľahko manipuluje, jednoducho sa balí, je skladná, ľahká, s vysokou pružnosťou a priepustnosťou. Použiť ju môžete na prepravu a transport vody, hnojív a ďalších tekutín používaných v poľnohospodárstve na zavlažovanie. Využitie nájde aj v stavebníctve. Pracovné teploty: -10°C až +60°C.
 • FOOD HS je hadica z mäkčeného PVC vystužená protinárazovou špirálou z nemäkčeného PVC. Má hladký vnútorný povrch, vonkajší povrch je jemne zvlnený. S hadicou sa ľahko manipuluje, je ohybná a odolná voči zlomeniu, abrázii, atmosférickým vplyvom a väčšine chemikálií. Využíva sa na sanie a dopravu kvapalín a tekutín. Pracovné teploty: -20°C až +60°C.
 • Hasičská hydrantová hadica: Zabezpečuje dopravu vody pre hasičské účely. Jednotlivé hadice sú spojiteľné a možno ich na seba napojiť. Pracovná teplota: -30 °C/+70 °C.
 • MP20 EPDM univerzál. Použiť ich môžete na vodu, vzduch, chemické roztoky, v priemysle a poľnohospodárstve. Pracovná teplota: -40/+95 °C.
 • AIR BLUE. Použitie: doprava stlačeného vzduchu pre kompresory, rozvody vzduchu, pre pneumatické náradia. Pracovné teploty: -20°C až +60°C.
 • PL2. Použitie: dopravuje úžitkovú vodu a vzduch s obsahom oleja.
 • UPEL-P. Použitie: doprava kyselín, lúhov, solí, organických zlúčenín, aromatických chlórovaných uhľovodíkov a oxidačných činidiel (tabuľku odolností dodáme na požiadanie). Hadica je vhodná pre všetky prevádzky v chemickom odvetví. Pracovná teplota: -35°C / +100°C.
 • EPDO. Použitie: tlakovo-sacia hadica vhodná pre neoxidujúce kyseliny, čistiace látky a horúcu vodu. Pracovná teplota: -35°C / +95°C.
 • DS1. Použitie: doprava nasýtenej pary a horúcej vody v chemickom priemysle. Pracovná teplota: horúca voda +120 °C, nasýtená para +210 °C.
 • SM1 – hadica pre otryskávanie pieskom. Používa sa na dopravu piesku, kamennej drte, kremičitého piesku a ďalších abrazívnych materiálov alebo skla. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • DHG. Použitie: doprava horúcej vody, oplachovanie v potravinárskom priemysle, na bitúnkoch, v mäsiarstvach, automobilovom priemysle, mliekarňach a pod. Pracovné teploty: -35°C až̌ +95°C.
 • LM1-EPDM určená na nápoje. Využitie nájde v potravinárskom priemysle ako tlaková hadica na potraviny, na dopravu alkoholických nápojov (max 40%), nealkoholických nápojov a potravín bez obsahu tuku alebo s obsahom tuku max 36%. Pracovná teplota: -35 °C/+95°C.
 • LM3 – univerzálna potravinárska hadica. Použitie: pre mliekarne, potravinárske závody, tukový priemysel, na dopravu potravín, mlieka, živočíšnych a rastlinných olejov a tukov, vhodná aj pre paru, horúcu a studenú vodu. Pracovná teplota: -35°C/+95°C (164°C pre nasýtenú paru).
 • LMUS – tlakovonasávacia hadica pre nápoje. Použitie: pružná sacia hadica pre potravinársky a nápojový priemysel, pre pitnú vodu, ale aj ako špeciálna hadica pre pivovary a liehovary až do 96% obsahu alkoholu. Pracovná teplota: -35°C/+95°C (pri čistení parou 130°C/30min).
 • VULCANO – odsávacia hadica na sanie a výtlak prachu či pár z klimatizácií. Je vhodná hlavne na použitie v drevárskom priemysle.
 • SM1 – hadica pre otryskávanie pieskom. Používa sa na dopravu piesku, kamennej drte, kremičitého piesku a ďalších abrazívnych materiálov alebo skla. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SM40 – hadica pre transport omietacích a maltových zmesí. Použitie: doprava malty, poterov, omietok, sadry a betónu. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SOSP. Použitie: pre silážne transportné vozidlá, doprava cementu, piesku, štrku, granulátu, peliet a pod. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • SMK – zabezpečí transport betónových a maltových zmesí. Použitie: doprava piesku, cementu, štrku, kameniva, na pneumatickú doprava abrazívnych látok, pre mokrú i suchú technológiu. Pracovná teplota: -35°C/+80°C.
 • TU 10. Použitie: ohybná hadica používaná na prepravu bezolovnatých palív (EN 228:2000), nafty (EN 590:1999) a vykurovacieho oleja (DIN 535603, časť̌ 1 – 5). Pracovné teploty: -40°C až +80°C.
NÁJDETE U NÁS

ZNAČKY

Techniku z nášho sortimentu máme rokmi odskúšanú. V našej ponuke nájdete výrobky týchto partnerských značiek:
PRE VIAC INFORMÁCIÍ

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte nás kontaktovať s akýmikoľvek otázkami k čerpacej, filtračnej alebo zavlažovacej technike. Poradíme vám s výberom, navrhneme nový systém alebo sa pozrieme na možnosti modernizácie toho starého. Pri zadávaní informácií do formulára buďte, prosím, čo najkonkrétnejší, aby sme vám vedeli poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.
Sme špecializovaná predajňa čerpadiel a príslušenstva. Už od roku 1995 u nás nájdete široký sortiment čerpacej techniky a vodovodných systémov. Navrhujeme kompletné čerpacie systémy alebo zavlažovania, zrealizujeme montáž a postaráme sa o pravidelný servis.

KONTAKT

Adresa

Cesta poľnohospodárov 172,
971 01 Prievidza-Priemyselný obvod

Telefón

046/542 32 87

Email

cerpadlopd@gmail.com